Op het plein voor midden in het dorp zullen de verenigingen die normaal op dinsdag repeteren hun muzikale klanken laten horen als afsluiting voor de zomerstop!
m.m.v.:
Muziekvereniging Voerendaal, dirigenten Stan Beckers en Jacques Claessens
The Young Voices
Seniorenorkest Voerendaal
Voerendaals Mannenkoor
Mélange
Reconnected